Upoznajte nas

O nama 

magacin. me jedna je od vodećih internet trgovina u Crnoj Gori, koja posluje u vlasništvu pravnog lica ”Magacin” d.o.o., registrovanog u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Crne Gore i koja na jednom mjestu omogućava jednostavnu kupovinu širokog asortimana proizvoda iz udobnosti Vašeg doma, štedeći tako Vaše vrijeme i novac.

 

”Magacin” d.o.o. , Ul. Seradara Jola Piletića br. 1/g, 81000 Podgorica
Upisano u Centralni Registar Privrednih Subjekata u Podgorici, pod brojem: 50771834
Poreski idenrifikacioni broj: 03106594
Šifra djelatnosti: 6311-Obrada podataka, hosting i slično.

 

U ponudi koja će imati preko 5000 proizvoda različitih kategorija i koja svakodnevno raste, nudimo i dodatne usluge, pouzdanu dostavu, jednostavnu kupovinu i različite  načine plaćanja.
Naše prednosti

Visok kvalitet naše usluge proizlazi iz sigurnosti plaćanja i osiguranja, kao i raznolikosti proizvoda koje nudimo po vrlo konkurentnim cijenama. Naše vrijednosti određuju način na koji djelujemo, kako u okviru korporacije, tako i izvan nje. Izuzetnu pažnju polažemo u permanentnu edukaciju naših zaposlenih, izgradnju partnerskih odnosa sa našim dobavljačima, zadovoljstvu naših korisnika, te kvalitetu naših proizvoda i usluga.

Naše vrijednosti 

  • Posvećenost Kupcu
  • Optimizam
  • Hrabrost
  • Odgovornost
  • Organizacija koja uči
  • Razvijanje timskog rada i duha

 

Magacin. me u Okruženju


Magacin.me
, kao dio MAGACIN KORPORACIJE, stvara temeljne strateške i strukturalne uslove za veliki rast u budućnosti. Međusobna lokalna i regionalna razmjena i bliska saradnja sa partnerima, kupcima i zaposlenima, čvrsto su usidreni u našoj korporativnoj kulturi.
Ona se temelji na uvjerenju da je otvorena, pozitivna i timska radna atmosfera idealno plodno tlo za razvoj tehničkih inovacija koje se fokusiraju na podizanju vrijednosti i usluga za krajnje kupce.
Težimo tome da korporativnu kulturu i poslovni model uspješno prenesemo na sva tržišta gdje poslujemo, prilagođavajući se potrebama i navikama lokalnih kupca.

 

Garancija kavaliteta

 

Jednostavna kupovina, transparentne i tačne informacije o cijenama, dostavi i mogućnostima reklamacije, svakodnevni su nam zadatak. Potpuna zaštita potrošača, istaknuti je dio opštih uslova poslovanja, jednako kao i zaštita ličnih podataka i sigurnost plaćanja.

 

U kreiranju ponude, prvenstvo dajemo kupcima, te Vas stoga, pozivamo da izrazite Vaše želje na info@magacin.me. Kako biste uvijek bili informisani o akcijama, prijavite se na naš e-mail newsletter i odaberite kategorije proizvoda koje vas najviše zanimaju. Na mail će vam tada stizati najbolje akcije i dodatni popusti samo za newsletter korisnike.

Izjava o povjerljivosti

Ova izjava o povjerljivosti podataka, odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici magacin.me i koje su korišćenjem te stranice prikupljene i sačuvane u bazama podataka. Ovaj websajt je u vlasništvu ”Magacin” d.o.o., kompanije registrovane u Crnoj Gori, na adresi, ul: serdara Jola Piketića br. 1/g, 81000 Podgorica.

Magacin. me kao pružaoc usluga Internet stranice magacin. me, pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite  privatnosti korisnika.
Sa tim u vezi, upućuju se krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije magacin. me, prikuplja i kako ih koristi.
Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi sa povjerljivošću podataka može poslati e-mail poruku na adresu: info@magacin.me.

Pristupanjem ili upotrebom naše internet stranice, krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uslovima povjerljivosti podataka i načinima upotrebe, magacin.me internet stranice.

Ukoliko se Krajnji korisnik ne slaže sa ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Krajnjeg korisnika da napusti, te ne pristupa i ne koristi našu internet stranicu.
Ovu izjavu o povjerljivosti podataka magacin.me može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu “Povjerljivost podataka” na Internet stranici. Izmjena izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na našoj Internet stranici.
Svaki Krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak upotrebe ove Internet stranice od strane Krajnjeg korisnika, nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Krajnji korisnik potvrđuje i prihvata sve uslove tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

Pravno lice, prikuplja informacije koje identifikujuju, specifičnog Krajnjeg korisnika. Kada se Krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na našoj internet stranici, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija, naš administrator može od Krajnjeg Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi, kao što su: ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju vaše kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju, te druge sa tim povezane informacije. Uključivanje u identifikacione aktivnosti i davanje ličnih podataka je odluka Krajnjeg korisnika. Ako Krajnji  korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

Magacin.me neće dijeliti lične podatke Krajnjeg korisnika sa drugim stranama, osim u slučajevima navedenim u daljem tekstu i u situaciji kada to pozitivni propisi  zahtijevaju.

Lične podatke će magacin. me. koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promotivnih e-mail poruka, analizu podataka, kao i obradu plaćanja kreditnim karticama. Vaše lične podatke, možemo podijeliti samo sa pružaocima usluga distribucije robe, za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.
Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjene ličnih podataka koje nam pruži. Krajnji korisnik može promijeniti bilo koju od svojih ličnih podataka, slanjem e-mail poruke na: info@magacin.me.U toj e-mail poruci, Krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi dopuniti.
Kao uslov kupovine naših proizvoda i usluga, tražimo dozvolu Krajnjeg korisnika za slanje administrativne i promotivne e-mail poruke. Ukoliko Krajnji korisnik ne želi  primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registracije, može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka, slanjem e-mail poruke na: info@magacin.me ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter  poruci.
Zaštitu podataka naša kompanija, uzima veoma ozbiljno i u tom smislu preduzete su razne mjere opreza, kako bi zaštitili vaše lične podatke .

Unos ličnih podataka prilikom registracije i njihovo kasnije korišćenje na stranicama za plaćanje je zaštićeno primjenom: Secure Socket Layer softvera (SSL) na svim stranicama gdje se povjerljivi podaci unose. Ovo obezbjeđuje da svi unijeti podaci budu enkriptovani (kodirani).

Ukoliko nas kupac kontaktira telefonom ili email porukom, zahtijevaćemo da ponudi dokaz o svom identitetu kako bi spriječili mogućnost neovlašćenog nastupanja u tuđe ime.

Važno za zaštitu Vaših podataka na našem web sajtu je da se uvijek odjavite upotrebom dugmeta “Odjavi se” kako bi bili sigurni da lica koja koriste računar nakon Vas ne mogu da pristupe Vašim ličnim podacima.

Nažalost, nijedan prenos podataka preko Interneta, ili bilo koje druge bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, i ako sprovodimo komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne možemo garantovati zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili sa Magacin.me internet stranice, te s toga, nismo odgovorni za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.
Dijeca mlađa od 14. godina ne smiju koristiti magacin.me internet stranicu. Naša kompanija, ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga ko je mlađi od 14. godina te stoga ni jedan dio ovih internet stranica, nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 14. godina.

 

Ako želite dodatne informacije o našoj Polisi o zaštiti ličnih podataka ili imate komentar molimo vas da nas kontaktirate na info@magacin.me, tel +382 20 233 499, ili na našu adresu: ul. Seradara Jola Piletića br. 1/g, 81000 Podgorica Crna Gora.

Ako želite da ostvarite uvid u Vaše lične podatke zadržane na našem websajtu, možete nam se obratiti i odgovore ćemo Vam dostaviti u pisanoj formi na Vašu kućnu adresu ili telefonskim putem. Odgovor Vam nećemo poslati e-mail porukom, obzirom da se komunikacija e-mail-om ne odvija preko enkriptovanih (kodiranih) stranica, te je bezbjednost ove komunikacije samim tim umanjena.

Ako smatrate da imamo neažurirane podatke o Vama, iste možete ažurirati na našoj stranici za izmjenu podataka koja je kodirana SSL softverom i samim tim potpuno je bezbjedna.

Prema našem mišljenu u ovoj Izjavi sadržane su sve važne poruke, kao i obavještenja koja ste dužni da postavite, a koja se odnose na: zaštitu podataka, Vaše korišćenje istih, uslove registracije, alata tj. sertifikata koje posjedujete u smislu zaštite korisnika i dr. Naravno, zbog specifičnosti svakog sajta, u ovom dijelu neophodno je i mišljenje Vašeg administrator u smilu ponuđenih alata, koje smo naveli u Izjavi, a koje Vi imate ili ne.